ozadje papirni metuljčki
Izračun ogljičnega odtisa

Ogljični odtis

Izračun ogljičnega odtisa vam omogoča določitev emisij toplogrednih plinov (TGP) posameznika, izdelka ali organizacije. Izračun ogljičnega odtisa meri prispevek k podnebnim spremembam in vključuje emisije vseh toplogrednih plinov, kot so ogljikov dioksid (CO2), metan (CH4), dušikov oksid (N2O) in številni drugi plini. Izračun je pomemben, zato da spoznate glavne vire emisij in načrtujete razogljičenje svojih dejavnosti. Izvedemo lahko analizo ogljičnega odtisa organizacije in vam nudimo pomoč pri izvedbi certifikacije.

Ogljikov dioksid (CO2)

74%

Metan (CH4)

39%

Dušikov oksid (N2O)

55%

Drugi plini

22%

Za popoln izračun ogljičnega odtisa vašega podjetja, od Obseg 1 do Obseg 3, boste morali vključiti ključne ljudi znotraj podjetja, ki se ukvarjajo z energetskim vidikom in mobilnostjo zaposlenih. Poleg tega bo pomembno opredeliti strategije vključevanja dobaviteljev, saj ti prispevajo k izpustom toplogrednih plinov.

Pot do izračuna ogljičnega odtisa vključuje standardne faze. Ključna faza je ovrednotenje področij, na katera ima delovanje podjetja vpliv, zato je smiselno izračunati emisije CO2.

Stopite v stik

Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo v roku enega delovnega dne.