Izdali smo številne tiskovine od občinskih glasil, periodičnih revij in knjig do raznovrstnega promocijskega materiala.

OBČINSKA GLASILA

Ogledalo

 • naročnik: Občina Vojnik
 • frekvenca izhajanja: vsaka dva meseca
 • naklada:
 • število strani: 76
 • čas izdajanja: 2013–2014
 • izdanih številk: 12

Barjanski list

 • naročnik: Občina Brezovica
 • frekvenca izhajanja: mesečno
 • naklada:
 • število strani: 20–24
 • čas izdajanja: 2017+
 • izdanih številk: 16

 

STROKOVNA REVIJA

Elektrotehniška revija

 • naročnik: Agencija Poti, d. o. o.
 • frekvenca izhajanja: 3x letno
 • naklada:
 • število strani: 60
 • čas izdajanja: 2013+
 • izdanih številk: 17

 

MEDIJI ZA MLADE

Študent

 • naročnik: Nevtron & Company, d. o. o.
 • frekvenca izhajanja: 4x letno
 • naklada:
 • število strani: 44
 • čas izdajanja: 1996+
 • izdanih številk: 461

Dijak

 • naročnik: Nevtron & Company, d. o. o.
 • frekvenca izhajanja: letno
 • naklada:
 • število strani: 36
 • čas izdajanja: 2009+
 • izdanih številk: 10

Bruc / Bruc po Brucu

 • naročnik: Nevtron & Company, d. o. o.
 • frekvenca izhajanja:
 • naklada:
 • število strani:
 • čas izdajanja:
 • izdanih številk:

Info dnevi

 • naročnik: Nevtron & Company, d. o. o.
 • frekvenca izhajanja:
 • naklada:
 • število strani:
 • čas izdajanja:
 • izdanih številk:

 

TEMATSKE REVIJE

Računalniške novice

 • naročnik: Nevtron & Company, d. o. o.
 • frekvenca izhajanja: 2x mesečno
 • naklada:
 • število strani:
 • čas izdajanja: 1996–2017
 • izdanih številk:

Lipov list

 • naročnik: Turistična zveza Slovenije
 • frekvenca izhajanja: vsaka 2 meseca
 • naklada: 600–1.000
 • število strani: 44
 • čas izdajanja: 2008+
 • izdanih številk: 65

 

KNJIGE

Fotonapetostni sistemi

 • naročnik: Agencija Poti, d. o. o.
 • naklada: /
 • število strani: 704 + ovitek
 • izdano: 28. 5. 2014

Managment športnih prireditev

 • naročnik: Agencija Poti, d. o. o.
 • naklada: /
 • število strani: 160 + ovitek
 • izdano: 28. 5. 2013